Сегментація ринку ресторанного господарства міста Донецьк

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено аналіз статистичних даних розвитку ресторанної сфери м. Донецька. Просегментовано ринок ресторанного господарства. In the work wires statystycheskyh data analysis development restorannoy sphere Donetsk. Marketplace Prosehmentyrovan restaurant economy.

Опис

Ключові слова

ресторанна галузь, сегментація ринку, тенденції розвитку, restaurant industry, market segment, development trends, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Лаврухіна, Є. С. Сегментація ринку ресторанного господарства міста Донецьк / Є. С. Лаврухіна, В. В. Кійко // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності : матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 лист. 2012 р., м. Донецьк / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьк. нац. ун-т екон. і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 – С. 69-72.