Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Збірник включає в себе програму та матеріали доповідей учасників міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» 11 вересня 2018 року та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», які відбулися 13 вересня 2018 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської та кондитерської галузей, зокрема шляхам покращення якості хліба, проблемам розширення асортименту, в тому числі створенню виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської та кондитерської промисловості, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської галузі.The collection includes a program and materials of reports of participants of international scientific-practical conferences "Innovative technologies in bakery production" on September 11, 2018 and "Achievements and prospects of development of the confectionery industry", which took place on September 13, 2018 in Kyiv. Materials are devoted to solving topical issues of the bakery and confectionery industries, in particular ways to improve the quality of bread, the problems of expanding the range, including the creation of special purpose products. The collection is intended for experts in the baking and confectionery industry, engineering and technical workers, potential investors, high school lecturers, students and post-graduate students of higher educational institutions and all those who are interested in the actual problems of the bakery industry.

Опис

Ключові слова

заварний хліб, інноваційні технології, хлібопекарське виробництво, асортимент хлібобулочних виробів, натуральні підсолоджувачі, нутрієнти, безглютеновий хліб, wheat bread, innovative technologies, bakery production, assortment of bakery products, natural sweeteners, nutrients, gluten-free bread

Бібліографічний опис

Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 вересня 2018 р., м. Київ / Національний університет харчових технологій ; Об’єднання УКРХЛІБПРОМ ; Асоціація УКРКОНДПРОМ ; Виставкова компанія АККО Інтернешнл. - К. НУХТ. 2018. – 182 с.

Зібрання