Удосконалення нормування праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах розвитку ринкових відносин та поглиблення економічної самостійності підприємств, безпека праці набуває великого значення, як засіб скорочення втрат та затрат на лікування та відновлення здоров'я працівників, підвищення продуктивності праці, що обумовлює актуальність даного дослідження. У даній роботі проаналізовано та запропоновано методики навчання з питань охорони праці та безпечного виконання робіт. Такі методики особливо актуальні для щойно прийнятих працівників, яким призначено стажування і необхідно в короткі терміни отримати вміння та навички з безпечного та ефективного виконання робіт.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, стажування, навчання, кросс-тренинг, методика TWI, occupational safety, internships, training, cross-training, training within industry (TWI)

Бібліографічний опис

Чернявська, Д. О. Удосконалення нормування праці на підприємстві / Д. О. Чернявська, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85-а Міжнародна наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, 11-12 квітня 2019 р. – Київ, 2019. – Ч. I. – С. 453.