Розробка технології руйнування піни у воді оборотної системи гідро-транспорту та миття буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1994

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідами встановлено, що основними піноутворювачами в транспортерно-мийних водах є сапонін, білки і продукти їх розкладу, а також пектинові речовини. На спінення води впливають як концентрація піноутворювачів, так і реакція середовища води (рН). З підвищенням рН ціноутворююча здатність води значно зростає. Зниження піноутворення можна досягнути як за рахунок застосування хімічних піногасників, так і за рахунок використання напірної флотації, яка дозволяє одержати воду високої якості та утилізувати буряковий сапонін. Research has shown that the main foaming agents in the transporter-washing waters have saponin, proteins and their degradation products, as well as pectin. Foaming affect the concentration of water blowing agent and a reaction environment (pH). ZA raising the pH of water foaming capacity of water increases considerably. Reduced foaming can be achieved both through the use of chemical defoamers, and through the use of pressure flotation, which allows you to receive high-quality water, that disposed of beet saponin.

Опис

Ключові слова

транспортерно-мийні води, піноутворювальна здатність, буряковий сапонін, хімічні піногасники, conveyor-washing water, foaming capacity, beet saponin, chemical defoamers, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Штангеєва, Н. І. Розробка технології руйнування піни у воді оборотної системи гідротранспорту та миття буряків / Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко, А. І. Сорокін // Підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва та проблеми екології і відходів : збірник доповідей Міжнародного семінару за участю УНІДО та Міжнародної організації з цукру, 14–18 листопада 1994 р., м. Київ. – С. 82–84.

Зібрання