Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Видання містить програму і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними проблемами у харчовій промисловості. The publication contains the materials and 78 international scientific conference young scientists and students. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods , the use of new raw material , advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry. To young scientists and researchers who are engaged in designated problems in the food industry.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, харчування, наукові здобутки, функціональні продукти, ресурсоощадні технології, food processing, scientific achievements, nutrition, functional foods, resource saving technologies

Бібліографічний опис

Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. В 3 ч. : програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2 – 3 квітня 2012 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : НУХТ, 2012.

Зібрання