Готелі з організацією водних атракцій: закордонний та вітчизняний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто поняття «водний туризм» та з’ясовано його сутність. Проаналізовано використання світовими та вітчизняними готелями природних водних ресурсів для впровадження послуг з активного та пасивного водного відпочинку. Розкрито передумови розвитку українських готелів з організацією водних атракцій для підвищення туристичної привабливості країни. The concept of "water tourism" was considered and its essence clarified. The use of natural water resources by international and domestic hotels for the implementation of active and passive water recreation services is analyzed. The prerequisites for the development of Ukrainian hotels with the organization of water attractions to increase the country's tourist attractiveness are revealed.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, водний туризм, готель, відпочинок, water tourism, hotel, recreation

Бібліографічний опис

Іщенко, Т. Готелі з організацією водних атракцій: закордонний та вітчизняний досвід / Т. Іщенко, Ю. Мирошник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 87 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 262