Наближення узагальненими сумами Зигмунда класів періодичних функцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Знайдено асимптотичні рівності для верхніх меж відхилень узагальнених сум Зигмунда на класах функцій у випадку швидко спадної. Obtained in this article are asymptotic estimates for upper bounds of deviation for generalized Zygmund sums on the classes of functions in the case of fast decreasing.

Опис

Ключові слова

асимптотичні рівності, узагальнені суми Зигмунда, модуль неперервності, asymptotic equalities, generalized Zygmund sums, continuity modulus, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Островська, О. В. Наближення узагальненими сумами Зигмунда класів періодичних функцій / О. В. Островська, Т. М. Сапіліді // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 26-27 червня 2001 р.- К.: УДУХТ, 2001. – С.104 – 107.