Визначення впливу чинників маркетингового середовища на формування стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетингове середовище, чинники маркетингового середовища, аналіз маркетингового середовища, стратегія підприємства, SWOT- аналіз, PEST- аналіз, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Лобач, К. В. Визначення впливу чинників маркетингового середовища на формування стратегії підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Катерина Володимирівна Лобач ; наук. керівник Тетяна Геннадіївна Бєлова. – Київ, 2020. – 86 с.