Переваги та недоліки дистанційного навчання в вищих навчальних закладах (ВНЗ)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах було розглянуто застосування новітніх технологій має значні освітні можливості. Це сучасний засіб підвищення мотивації до навчання, перевага якого насамперед у тому, що студент сам обирає місце, час і темп навчання, має вільний доступ до інформації, може тренуватися і сам контролювати свої знання, уміння та навички. Theses have been considered the application of advanced technologies has significant educational opportunities. It is a modern means of increasing the motivation to study, the advantage of which is that the student chooses the place, time and pace of education, has free access to information, can train and control his knowledge, skills and abilities.

Опис

Ключові слова

комп’ютерні технології, дистанційне навчання, мультимедійні засоби, computer technology, distance learning, multimedia, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Заєць, В. А. Переваги та недоліки дистанційного навчання в вищих навчальних закладах (ВНЗ) / В. А. Заєць, Ю. Г. Дубровська // Майбутній науковець – 2017 : матеріали Всеукраїнської наукової-практичної конференції, 1 грудня 2017 р. — Сєверодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017 — С. 184-186.