Бродильно-формувальний агрегат (Патент на винахід № 91314)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бродильно-формувальний агрегат складається з камери бродіння, еластичного елемента та формувальної матриці. Камера бродіння з'єднана з нагнітачем тіста і має форму паралелепіпеда з випуклими стінками, в верхній частині якої розміщений розподільник потоку тіста. A fermenting moulder consisting of a fermentation cabinet, an elastic element and a forming mould. The fermentation cabinet is connected with a dough supplier and has a shape of parallelepiped with projecting walls, in the upper part of which a dough flow distributor is arranged.

Опис

Ключові слова

агрегат, бродіння, тісто, формування, the unit, fermentation, dough, formation, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент № 91314 UA МПК A21C 1/00 A21C 13/00 Бродильно-формувальний агрегат / Теличкун В. І., Теличкун Ю. С., Десик М. Г., Василенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № a200911210 ; заявл. 04.11.2009 ; опубл. 12.07.2010, Бюл.№ 13, 2010 р.

Зібрання