Перспективи використання імбиру в технологіях м'ясних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі експериментальних досліджень встановлено, що використання у технологіях інгредієнтів, які підвищують амінокислотний склад, суттєво впливає на якісні характеристики за органолептичними, фізико-хімічними та функціонально технологічними показниками. On the basis of experimental studies, it was established that the use of ingredients in technologies that increase the amino acid composition has a significant effect on quality characteristics in terms of organoleptic, physicochemical, and functional technological indicators.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, амінокислоти, імбир, білки, amino acids, ginger, proteins

Бібліографічний опис

Безпалько, В. Перспективи використання імбиру в технологіях м'ясних продуктів / В. Безпалько, О. Галенко // Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих : VII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 26 квітня 2018 р., м. Вінниця. – Вінниця : Вінницький торгово-економічний інститут, 2018 – С. 20-21