Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається сутність поняття конкурентоспроможність продукції, особливості формування і шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність продукції, харчова промисловість, конкурентоспособность продукции, пищевая промышленность, competitiveness, Food Industry, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Басюк, Т. П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості / Т. П. Басюк, Н. В. Чикаленко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри економіки і права та її першому завідувачу професору Птусі М. В., 18-19 листопада 2015 р. - К. : НУХТ, 2015. – С. 83-85.