Гранулометричні характеристики подрібненої кукурудзи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою ефективної переробки зерна кукурудзи в крупи, борошно та інші харчові продукти, важливим питанням залишається повне виділення зародка із зерна кукурудзи. For the purpose of efficient processing of corn into grits, flour and other food products, an important issue is the full allocation from corn germ.

Опис

Ключові слова

подрібнення, кукурудза, гранулометричні характеристики, grinding, corn, granulometric characteristics, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Бабіч, В. Гранулометричні характеристики подрібненої кукурудзи / В. Бабіч, А. Євтухов, Є. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 254-255.