Склад запіканки овочевої (Патент на винахід № 123468)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад запіканки овочевої, що містить молочно-білкову основу, овочевий наповнювач, який відрізняється тим, що як молочно-білкову основу містить сир кисломолочний з масовою часткою жиру 5 %, як наповнювач містить буряк та моркву у співвідношенні 1:1, додатково містить концентрат сироваткових білків, сіль сванську та молоко незбиране з масовою часткою жиру 3,2 %, при наступному співвідношенні рецептурних компонентів, мас. %: молочнобілкова основа 73,0...76,0 молоко незбиране з масовою часткою жиру 3,2 % 11,85...17,4 овочевий наповнювач (буряк та морква у співвідношенні 1:1) 8,0...10,0 сіль сванська 0,1...0,15 концентрат сироваткових білків 1,5...2,0. The composition of vegetable casserole containing a milk-protein base, vegetable filler, characterized in that as a milk-protein base contains cottage cheese with a fat content of 5%, as a filler contains beets and carrots in a ratio of 1: 1, further containing whey concentrate proteins, swan salt and whole milk with a mass fraction of fat of 3.2%, with the following ratio of prescription components, wt. %: milk protein base 73.0 ... 76.0 whole milk with a mass fraction of fat 3.2% 11.85 ... 17.4 vegetable filling (beets and carrots in a ratio of 1: 1) 8.0 ... 10.0 swan salt 0.1 ... 0.15 whey protein concentrate 1.5 ... 2.0.

Опис

Ключові слова

творог, овочева паста, концентрат сироваткових білків, кафедра технології молока і молочних продуктів, whey protein concentrate, cottage cheese, vegetable paste

Бібліографічний опис

Патент на винахід 123468 Україна, МПК A23C 19/09 (2006.01), A23C 23/00. Склад запіканки овочевої / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905889 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.

Зібрання