Удосконалення технології отримання антоціанових барвників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною групою речовин, що визначають зовнішній вигляд продуктів харчування, є харчові барвники. Натуральні барвники зазвичай виділяють з природних джерел у вигляді сполук різних за своєю хімічною природою, склад яких залежить від джерела і технології одержання. Перспективним напрямом удосконалення технологій натуральних харчових барвників є пошук можливостей використання для їх виробництва рослинної сировини з високими темпами дозрівання, причому, такі барвники в більшості випадків будуть комплексами, що володіють харчовою цінністю і заданими функціональними властивостями
The main group of substances that determine the appearance of food products are food dyes. Natural dyes are usually isolated from natural sources in the form of compounds of different chemical nature, the composition of which depends on the source and production technology. A promising direction for improving the technology of natural food dyes is the search for opportunities to use plant raw materials with high ripening rates for their production, and in most cases, such dyes will be complexes with nutritional value and given functional properties

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, рослинна сировина, харчові продукти, кафедра технології консервування, food industry, vegetable raw materials, food

Бібліографічний опис

Дущак, О. В. Удосконалення технології отримання антоціанових барвників / О. В. Дущак, В. В. Шутюк, Н. В. Бурлак // Молодіжна наука заради миру та розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2023 р., м. Чернівці. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2023. – С. 50–52.