Безпека повітря робочої зони при виробництві кави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досить популярним методом збільшення кількості відвідувачів закладів харчування є залучення відвідувача спостерігати за повним циклом приготування продукту. Така методика стає популярною і при приготуванні кави. Все більше власників кафе і ресторанів переходять на виробництво власної кави. Мета дослідження: визначити небезпечні фактори в повітрі робочої зони при виробництві кави меленої та ідентифікувати заходи і засоби захисту здоров’я працівників підприємства. A fairly popular method of increasing the number of visitors to food establishments is to attract a visitor to observe the full cycle of product preparation. This technique is becoming popular in the preparation of coffee. More and more owners of cafes and restaurants are switching to the production of their own coffee. The purpose of the study: to determine the hazards in the air of the working area during the production of ground coffee and to identify measures and means of protecting the health of employees.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, зерно кави, умови праці, ароматичні речовини, пил кави, алергени, coffee beans, working conditions, aromatic substances, coffee dust, allergens

Бібліографічний опис

Туз, Т. С. Безпека повітря робочої зони при виробництві кави / Т. С. Туз, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85-а Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Ч. II. - С. 451