Стійкість і якість алкогольних напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати впливу твердості, лужності, сухого залишку, а також вмісту заліза, марганцю, хлоридів, сульфатів, силікатів, фосфатів, нітратів, нітритів води підготовленої на стійкість і якість алкогольних напоїв. Приведено вимоги до підготовленої води за органолептичними, фізико-хімічними, токсикологічними та мікробіологічними показниками для виробництва лікеро-горілчаної продукції, приготовленої із спирту сорту «Пшенична сльоза», «Люкс», «Екстра», «Вищої очистки». The results of the influence of hardness, alkalinity, dry residue, as well as the content of iron, manganese, chlorides, sulfates, silicates, phosphates, nitrates, nitrites water prepared on the durability and quality of alcoholic products. These аre the requirements for the prepared water for organoleptic, physico-chemical, Toxicological and microbiological parameters for the production of alcoholic beverages, prepared from alcohol varieties «Wheat tear», «Suite», «Extra» and «Higher purification».

Опис

Ключові слова

лікеро-горілчані напоїв, кондиціювання, вода, горілки, liquor, conditioning, water, vodka, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Стійкість і якість алкогольних напоїв / В. Ковальчук, С. Олійник, Т. Опанасюк, Л. Резвіна // Харчова і переробна промисловість. - 2002. - № 8. - С. 19-21.

Зібрання