Выбор методики расчёта теплового баланса дрожжерастильного аппарата

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1984

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рассмотрен процесс подготовки воздуха и аэрации культурной среды в дрожжерастильном аппарате. Выбрана методика расчёта теплового баланса. The process of preparing the air and aeration of the cultural environment in the yeast growing apparatus was considered. The method of calculating the heat balance was chosen.

Опис

Ключові слова

тепловой баланс, дрожжерастильный аппарат, расчёт, heat balance, yeast growing apparatus, calculation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Николаенко, В. Ф. Выбор методики расчёта теплового баланса дрожжерастильного аппарата // Хлебопекарная и кондитерская промышленность / В. Ф. Николаенко, В. Г. Федоров, А. П. Ладанюк. – 1984. - № 4 – С. 40-42.

Зібрання