Удосконалення методу визначення карбонових кислот у хлібному квасі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є дослідження кислотного складу хлібного квасу, отриманого зброджуванням квасного сусла комбінованою закваскою методом газорідинної хроматографії. The purpose of the work is to study the acid content of bread kvass, obtained by digestion of kvass whiskey by combined leaven by the method of gas-liquid chromatography.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, концентрат квасного сусла, карбонові кислоти, хроматографія, concentrate of kvass wort, carboxylic acids, chromatography

Бібліографічний опис

Удосконалення методу визначення карбонових кислот у хлібному квасі / В. Л. Прибильський, М. Сагайдак, К. А. Радзивіл та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 250