Використання комп'ютерних технологій для прогнозування масштабів аварій на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Слободян, Ольга Петрівна
Солдатенко, Ольга Олександрівна
Нещадим, Лариса Петрівна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Більшість підприємств харчової і переробної промисловості у технологічному процесі також використовують СДОР — аміак, хлор, мінеральні кислоти. Зберігається аміак в спеціальних ємностях на території харчових підприємств. В разі виникнення аварійної ситуації з викидом аміаку відбувається забруднення території і ураження людей.В роботі наведені методичні рекомендації розрахунку прогнозування аварійної ситуації. Most food and processing companies in technological process also use SDOR - ammonia, chlorine, mineral acids. Saved ammonia in special containers in the food business. In the event of an emergency situation occurs with the release of ammonia contamination and destruction of people. In work the guidelines calculation predicting emergency.

Опис

Ключові слова

технології, аварія, аміак, technology, accident, ammonia, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Слободян, О. П. Використання комп'ютерних технологій для прогнозування масштабів аварій на підприємствах харчової промисловості / О. П. Слободян, О. О. Солдатенко, Л. П. Нещадим // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Кол. авт. - К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, МОН України 2009. - Спец. вип. - С. 148-149.