Дослідження вмісту нітратів в концентрованих томатопродуктах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах розглядається вплив процесу концентрування томатопродуктів на зміну вмісту нітратів в них. На основі отриманих лабораторних досліджень наведено математичні та графічні залежності зміни вмісту нітратів в концентрованих томат-продуктах. In theses dealing with the effects of the process of concentrating tomato replaced nitrates in them. On the basis of laboratory studies are mathematical and graphical dependencies changes of nitrate in concentrated tomato products.

Опис

Ключові слова

томати, концентрування, нітрати, tomato, concentration, nitrate, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Дослідження вмісту нітратів в концентрованих томатопродуктах/ В. В. Шутюк, Т. О. Ващук, В. В. Калітка, І. О. Гаган // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції, 14-15 листопада. – К: НУХТ, 2013. – С. 68-70