Порівняльні характеристики інфрачервоних спектрів м’яса різних видів тварин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спектральний аналіз м’ясних виробів проводився протягом останніх десятиріч. Зокрема, використовувалися люмінесцентні, спектрофотометричні, емісійні методи досліджень вищезгаданих продуктів. Однак інфрачервоні спектри вивчалися недостатньо, а особливо порошкоподібних зразків м’яса різних видів тварин. Spectral analysis of meat products was carried out over the past decades. In particular, we used fluorescent, spectrophotometric, emission research methods above products. However, infrared spectra have been studied enough, especially powdered samples of meat of different species.

Опис

Ключові слова

фарш, м’ясо різних видів тварин, інфрачервоні спектри, stuffing, infrared spectra, meat of different animal species, кафедра фізики, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Порівняльні характеристики інфрачервоних спектрів м’яса різних видів тварин / Л. В. Пешук, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, І. І. Гагач // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 30-31.