Стратегічний розвиток закладів готельно-ресторанного господарства з елементами обслуговування дитячого контингенту в регіоні

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено розвиток закладів готельно-ресторанного господарства сімейного типу в Херсонській області

Опис

Ключові слова

стратегічний розвиток, дитячий контингент, готелі, задоволення потреб, strategic development, children's contingent, hotels, meeting needs, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Логацька, Т. О. Стратегічний розвиток закладів готельно-ресторанного господарства з елементами обслуговування дитячого контингенту в регіоні / Т. О. Логацька, Н. М. Стукальська // Сучасні економічні системи: стан та перспективи : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. – С.14.