Сучасні тенденції в готельному господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано економічну доцільність використання екологічного менеджменту в готельному господарстві. Shown economic feasibility of the use of environmental management in the hotel industry.

Опис

Ключові слова

екологічний менеджмент, environmental management, концепція, concept, готель, hotel, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Сучасні тенденції в готельному господарстві / І. В. Пахолок, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, В. Ф. Доценко // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2012 р. – К.: НУХТ, 2012. – С. 171-173.