Нанотехнологічні й інноваційні аспекти модифікованих олій щодо конкурентоспроможності спеціальних жирів і композицій

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У результаті виконаного дослідження виявлено нове технічне рішення щодо отримання гідрованої олієжирової сировини з раціональними температурами плавлення і твердістю (консистенцією) для виробництва маргаринів, кондитерських, кулінарних жирів і жирів спеціального призначення. In the result of the study revealed a new technical solution for obtaining hydrogenated oil and fat raw materials with rational melting and hardness (consistency) for the production of margarine, confectionery, cooking fats and fats for special purposes.

Опис

Ключові слова

інновації, модифікована олія, нанотехнології, innovations, modified oil, nanotechnology, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Осейко, М. І. Нанотехнологічні й інноваційні аспекти модифікованих олій щодо конкурентоспроможності спеціальних жирів і композицій / М. І. Осейко, Т. І. Романовська, О. В. Голодна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 38-40.