Навчання професійного мовлення студентів за напрямом “Готельно-ресторанний бізнес”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчання англійській мові професійного спрямування має за мету визначити її стильові, граматичні, мовленнєві особливості і є процесом переходу від загальновживаних значень до жанрових, стильових відтінків. Серед слів та словосполучень професійного словника спостерігаються іновації та адаптації літературного мовлення до типових професійних ситуацій. Як правило, спеціальна термінологія офіціанта позначає ряд найбільш вживаних речей, характеристику гостей та типові ситуації, які трапляються у ресторані. Teaching English professional direction aims to define her style, grammar, speech features and is a process of transition from commonly used values ​​to genre, style shades. Among the words and phrases of professional vocabulary observed innovation and adaptation of literary speech to the typical professional situations. Typically, the special terminology waiter indicates some of the most used things characterization guests and typical situations that happen in the restaurant.

Опис

Ключові слова

готельно-ресторанний, термін, контекст, usage, hotel and restaurant, therm, style, context

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. Д. Навчання професійного мовлення студентів за напрямом “Готельно-ресторанний бізнес” / Н. Д. Ткаченко, Н. O. Євсюкова // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : тези у 4-х ч. – Харків : ХДУХТ, 2012. – Ч. 4. – С. 74.