Дослідження впливу відкритої пари на дифузійний сік з метою зменшення негативного впливу поліцукридів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені нами досліди показали, що при обробці відкритою парою, в порівнянні з контрольною пробою, спостерігається значне покращання технологічних показників очищеного соку.
Conducted experiment by us showed that at treatment an open pair, as compared to a control test, there is a considerable improvement of technological indexes of the cleared juice.

Опис

Ключові слова

відкрита пара, open pair, дифузійний сік, адсорбція, diffusive juice, adsorption, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Точкова, О. В. Дослідження впливу відкритої пари на дифузійний сік з метою зменшення негативного впливу поліцукридів / О. В. Точкова, В. Ю. Виговський, Л. М. Хомічак // 66-студентська наукова конференція: тези доп. – 2000. – С. 94.