Програма навчальної дисципліни «Оцінка вартості підприємства»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисципліна „Оцінка вартості підприємства” базується на основних положеннях дисциплін “Фінанси підприємств”, “Економіка підприємства”, “Інвестиційна діяльність підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Господарське законодавство”. Знання з зазначених вище курсів дозволяють студентам засвоїти теоретичні положення за даним курсом, орієнтуватися у системі методів оцінки вартості підприємств, правильно застосовувати різні підходи оцінки вартості підприємств в залежності від функціонального призначення оцінки й особливостей підприємств, складати проекти звітів про оцінку вартості підприємств. Discipline " valuation " is based on the basic Terms disciplines " Finance Companies ", "Banking" , " The investment activity of enterprises ", "Financial Analysis", " Economic legislation. " Knowledge of the above courses allow students to learn theoretical principles of the present rate navigate the system of evaluation methods value companies properly apply different valuation approaches companies depending on functionality assessment and features companies make draft reports for valuation enterprises.

Опис

Ключові слова

оцінка, вартість підприємства, підходи до оцінки вартості підприємства, прибутковий підхід, порівняльний підхід, витратний підхід, експерти-оцінювачі, evaluation, cost of enterprise, approaches to valuation, income approach, comparative approach, cost approach, experts-evaluators, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Слободян, Н. Я. Програма навчальної дисципліни «Оцінка вартості підприємства» для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємтва» / Н. Я. Слободян. - К. : НУХТ, 2010. - 16 с.