Екструзійний картоплепродукт (Патент на корисну модель № 36130)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до харчоконцентратної промисловості. Він може бути використаний для виробництва екструзійного картоплепродукту з сухого картопляного пюре, і відрізняється тим, що як добавка використовується яблучний порошок.

Опис

Ключові слова

яблучний порошок, харчоконцентратна промисловість, екструдовані продукти, сухе картопляне пюре, харчова цінність, яблочный порошок, пищевая ценность, apple powder, food-concentrate industry, extruded products, dry potato puree, nutritional value, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент № 36130 UA, МПК А23L 1/214 (2006.01) Екструзійний картоплепродукт / Шульга О. С., Ковбаса В. М., Шаран А. В., Петрова Ж. О. : заявник і власник патенту Український державний університет харчових технологій. – № u 200807096 ; заявл. 21.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19, 2008 р.

Зібрання