Сучасні шляхи покращення фінансового розвитку підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною функцією фінансового розвитку є збільшення вартості підприємства, тому щоб сказати про ефективність фінансового розвитку потрібно мати доволі значні показники вартості капіталу, а також мати інформацію про їх позитивну динаміку. The main function of finance is to increase the value of the company, so to say about the effectiveness of financial need to have quite a significant performance cost of capital, and have information about their positive trend.

Опис

Ключові слова

фінансовий розвиток, прибуток, financial development, profit

Бібліографічний опис

Портянко, Д. В. Сучасні шляхи покращення фінансового розвитку підприємств / Д. В. Портянко / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 209-211.