Безпечність ковбасних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ковбасні вироби займають одне з провідних місць в структурі харчування населення. В останні роки безпечність продуктів харчування набула особливого значення в зв'язку з забрудненням навколишнього середовища, зокрема із навколишнього середовища в організм людини, 30-95% надходить з їжею. Meats occupy a leading position in the structure of nutrition. In recent years, food safety has become particularly important in relation to environmental pollution, including the environment in the human body, 30-95% comes from food.

Опис

Ключові слова

безпечність продуктів харчування, ковбасні вироби, харчування населення, food safety, sausage products, nutrition of population, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Борщевська, Ю. А. Безпечність ковбасних виробів / Ю. А. Борщевська, І. В. Григоренко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 97.