Спосіб отримання квашеної капусти (Патент на корисну модель № 109213 UА)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання квашеної капусти, який включає інспекцію, очищення, шаткування, фасування й трамбування з періодичним пересипанням сіллю та прянощами, пригнічування, ферментацію, доброджування та зберігання, який відрізняється тим, що при фасуванні і трамбуванні шатковану капусту через кожні 15-20 см шару капусти перекладають сушеними лікарськими рослинами шарами товщиною 2-3 мм у кількості 0,1…3 % до маси капусти та додають цукровий розчин концентрацією 5-10 % у кількості 10-20 % до маси капусти і сік ферментованої капусти у кількості 1-3 % до маси капусти. Method for production of sauerkraut, which includes inspection, cleaning, shredding, packaging, tamping with periodic pouring salt and spices, suppression, fermentation and storage, characterized in that during filling and tamping sliced cabbage every 15-20 cm layer of cabbage shifted dried herbs layer thickness of 2-3 mm in an amount of 0.1 ... 3% by weight of cabbage and add sugar solution concentration of 5.10% in the amount of 10-20% by weight of cabbage juice and fermented cabbage in the amount of 1-3% by weight of cabbage.

Опис

Ключові слова

ферментація, лікарські рослини, капуста, fermentation, cabbage, herbs, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 109213 UА МПК, A23B 7/10 (2006.01). Спосіб отримання квашеної капусти / Г. М. Бандуренко, О. В. Бендерська, О. О. Сахаренко ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. - № a 2014 02866; заявл. 21.03.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.

Зібрання