Сучасна стратегія управління капіталом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність стратегії управління капіталом підприємства. Ідентифіковано основні її види та доцільність застосування залежно від умов, що склалися. The essence of management strategy of the enterprise. Identified its main types and usefulness of taking into account the prevailing conditions.

Опис

Ключові слова

капітал, підприємство, стратегія, управління, зовнішнє середовище, capital, management of the environment, company, strategy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Стецюк, В. М. Сучасна стратегія управління капіталом підприємства / В. М. Стецюк, О. Б. Хацянівська // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч. і студ., Київ, 25–26 жовтня 2012. – С. 200-201.