Оптимізація взаємин викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього фахівця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Характер взаємин викладача зі студентами визначається основними цілями педагогічної діяльності викладача та мірою їх узгодженості з цілями навчально-професійної діяльності студентів. Тому завданням нинішнього дня для педагога є допомога студентові в організації навчальної і інших видів діяльності. The relationship nature of the teacher with the students is determined by the main objectives of the teacher educational activities and their degree of consistency with the objectives of students educational and professional activities. Therefore, the goal of this day is teacher’s help to the student in the educational and other activities.

Опис

Ключові слова

цілі студентів, професійна діяльність, відносини, освітні заходи, ступінь узгодженості, objectives of students, professional activities, relationship, educational activities, degree of consistency, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Михайлова, Н. О. Оптимізація взаємин викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього фахівця / Н. О. Михайлова // Виховна робота у вищому навчальному закладі -невід’ємна складова підготовки висококваліфікованихфахівців: традиції та новаторство : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21 листопада 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. - С. 73.