Ефективні ресурсозаощаджуючі способи в технології спирту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес одержання спиртових бражок із застосуванням способу оцукрення сусла під час бродіння. Доведено ефективність такого способу оцукрення з точки зору економії ферментних препаратів.

Опис

Ключові слова

сусло, wort, оцукрення, спиртові бражки, ферментні препарати, осахаривание, спиртовые бражки, ферментные препараты, conversion of polysaccharides, alcoholic brew, enzymes preparations, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Маринченко, В. О. Ефективні ресурсозаощаджуючі способи в технології спирту / В. О. Маринченко, М. В. Карпутіна // Тези доповідей 70-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 21-22 квітня 2004 р. - С. 14 -15.