Обробка води електрофізичними методами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наводяться переваги застосування електрофізичних методів ефекту для інактивації мікроорганізмів в воді. The advantages of using electrophysical methods of effect for inactivation of microorganisms in water.

Опис

Ключові слова

вода, ІЄП, woter, IEP, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Святненко, Р. С. Обробка води електрофізичними методами / Р. С. Святненко, А. І. Маринін // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції,19-20 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – 215 с.