Дослідження методів аналізу і процесів зброджування цукрів пивного сусл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Цукри пивного сусла — найважливіша частина вуглеводів загального екстракту, яка піддається перетворенням в процесі зброджування формуючи основні органолептичні властивості пива. Sugars beer wort - an essential part of the total carbohydrate extract, which is subjected to conversion during digestion to form the basic organoleptic properties of beer.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, пивне сусло, мальтоза, мальтотріоза, пиво, beer wort, maltose, maltotrioza, beer

Бібліографічний опис

Дослідження методів аналізу і процесів зброджування цукрів пивного сусла / О. І. Дерій, О. О. Кійко, О. А. Гусева, А. Є. Мелетьєв, І. Є. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 185-186.