Перспективи використання білкових препаратів рослинного походження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Науково обґрунтовано використання білкових препаратів рослинного походження для виробництва функціональних композицій. Вивчено їх функціонально-технологічні властивості, вплив на них різних технологічних факторів, а також визначено доцільності і переваги внесення білкових препаратів в м’ясні системи. Using of plant origin protein preparations for producing functional compositions was scientifically substantiated. Their functional and technological properties, influence on them of various technological factors are studied. Also, the feasibility and benefits of introducing protein preparations into meat systems are determined.

Опис

Ключові слова

білкові препарати, рослинні білки, соєві ізоляти, гідратація, protein preparations, plant proteins, soy isolates, hydration, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Страшинський, І. М. Перспективи використання білкових препаратів рослинного походження / І. М. Страшинський, О. П. Фурсік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – C. 295.