Переваги впровадження zero-waste в закладах ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано екологізацію закладів ресторанного господарства шляхом використання запасних джерел енергії, так як екологізація набуває великого значення у зв’язку з потребою збереження навколишнього середовища та попитом відвідувачів на екологічно безпечні продукти та послуги
The greening of restaurant establishments through the use of spare energy sources has been characterized, as greening acquires great importance in connection with the need to preserve the environment and the demand of visitors for environmentally safe products and services

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, індустрія, екологія, рестораннегосподарство, проблеми, industry, ecology, problems, restaurant business

Бібліографічний опис

Дочинець, І. В. Переваги впровадження zero-waste в закладах ресторанного господарства / І. В. Дочинець // Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4–5 грудня 2023 р., м. Полтава. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 226–228