Дослідження процесу сепарації пивного сусла з метою визначення раціональних та економічно доцільних параметрів роботи відцентрового сепаратора продуктивністю 35 м3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сепарація, сусло, моделювання, вакуумування, FlоwVіsіоn, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Михлик, М. С. Дослідження процесу сепарації пивного сусла з метою визначення раціональних та економічно доцільних параметрів роботи відцентрового сепаратора продуктивністю 35 м3 : кваліфікаційна робота ... магістра : 133 Галузеве машинобудування / Максим Сергійович Михлик ; наук. керівник Сергій Олександрович Удодов. – Київ, 2023. – 107 с.