Вплив властивостей білково-рослинних сумішей на термічно оброблені напівфабрикати

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проведені дослідження впливу сухої бінарної композиції на фізико-хімічні показники модельних зразків термічно оброблених напівфабрикатів. Враховуючи вплив вищезазначених компонентів можна цілеспрямовано впливати на показники готових продуктів, таких як запіканки, для забезпечення відповідності нормативній документації. In work the researches of influence of dry binary composition on physicochemical parameters of model samples of thermally processed semi-finished products are carried out. Given the impact of the above components, it is possible to purposefully influence the performance of finished products, such as casseroles, to ensure compliance with regulatory documents.

Опис

Ключові слова

білково-рослинні суміші, protein-vegetable mixtures, напівфабрикати, semi-finished products, термічна обробка, heat treatment, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Тимчук, А. В. Вплив властивостей білково-рослинних сумішей на термічно оброблені напівфабрикати / А. В. Тимчук, К. В. Овсієнко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : П'ята міжнародна науково-технічна конференція, 7–8 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 129-130.