Удосконалення технології сидрових матеріалів з використанням дріжджів роду Schizosaccharomyces

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена удосконаленню технології сидрових матеріалів з використанням дріжджів роду Schizosaccharomyces. The thesis focuses on improving the technology of cider materials using Schizosaccharomyces yeast.

Опис

Ключові слова

Schizosaccharomyces, сидровий матеріал, сидрові сорти яблук, cider apples, cider material

Бібліографічний опис

Сичова, О. В. Удосконалення технології сидрових матеріалів з використанням дріжджів роду Schizosaccharomyces : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичнихвиробництв» / Сичова Олена Вікторівна ; НУХТ. – Київ, 2016. – 24 с.