Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 74–75.

Анотація

Встановлена афінність закономірностей гідродинаміки стаціонарного затопленого струменя, визначені основні критерії масштабування віброекстракторів (модифікований критерій гомохронності; кількість комірок із зонами ідеального перемішування; час релаксації та тривалість екстрагування; симплекси геометричної подібності транспортувальних елементів; коефіцієнт швидкості протитечійного розділення фаз; функціональна просторова характеристика поширення турбулентного пульсуючого струменя; питома витрата енергії на процес). The affinity of the laws of hydrodynamics of a stationary flooded jet is established, the main scaling criteria of vibroextractors are determined (modified criterion of homochrony; number of cells with zones of ideal mixing; relaxation time and extraction duration; simplexes of geometric similarity of transporting elements; specific energy consumption for the process).

Опис

Ключові слова

віброекстрагування, пульсуючий струмінь, швидкість потоку, інтенсивність коливань, vibroextraction, pulsating jet, flow rate, oscillation intensity, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис