Ukrainian food journal. Vol. 7. Issue 3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ukrainian Journal of Food Science publishes original research articles, short communications, review papers, news and literature reviews dealing with all aspects of the food science, technology, engeneering, nutrition, food chemistry, economics and management. Ukrainian Journal of Food Science публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії харчування, хімії, економіки та управління.

Опис

Ключові слова

chemistry, management, food science, machinery, economy, техніка, харчові науки, хімія, економіка, управління, экономика, управление, химия, техника

Бібліографічний опис

Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. Vol. 7. Issue 3 / National university of food technologies. - К. : NUFT, 2018. - 195 p.

Зібрання