The research of the emulgating ability of the chia seeds meal pellets and psyllium cellular tissue and the endurance of the emulsions based on them

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The conducted analysis of the literature sources let us claim about the necessity & the perspective of using of the food ingredients in the body of the frozen meat ground semi-cooked products. It is known that the molecules of polysaccharides are the chains rolled in a ball, which in case of getting into the water or in the surrounding, containing free wet, can unroll, thereby restricting the moving ability of the water molecules. It comes to the increasing of the solution viscosity. Проведений аналіз літературних джерел дозволить стверджувати про необхідність та перспективу вживання харчових інгредієнтів у вигляді заморожених м’ясних напівфабрикатів. Відомо, що молекули полісахаридів – це ланцюжки, згорнуті в клубок, які у разі потрапляння у воду або в навколишнє середовище, що містять вільну вологу, можуть розгортатися, обмежуючи тим самим рухливу здатність молекул води. Йдеться про збільшення в’язкості розчину.

Опис

Ключові слова

fiber, chia seeds, emulsions, клітковина, насіння чіа, емульсії, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Тhe research of the emulgating ability of the chia seeds meal pellets and psyllium cellular tissue and the endurance of the emulsions based on them / V. Grechko, I. Strashynskyi, V. Pasichnyi // Modern approaches to the introduction of science into practice : the X th International scientific and practical conference, March 30-31, 2020. – San Francisco, USA, 2020. – P. 503–505.