Проблеми харчової промисловості України в процесі подолання кризових явищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Скорочення обсягів виробництва призведе до скорочення зайнятості. За попередніми оцінками цей процес може досягнути в перші роки після вступу 36% по окремим підгалузям. The decline in production will lead to a reduction in employment. According to preliminary estimates, this process can achieve in the early years of the 36% in certain sub-sectors

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, експортний потенціал, конкуренція, галузеве управління, food processing, export potential, competition, branch management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Проблеми харчової промисловості України в процесі подолання кризових явищ / Т. В. Березянко // Матеріали ХП Міжнародної науково-практичної конференції НУХТ, 19-20.03.2009 – К. : НУХТ, 2009. – С. 67 - 69.