Розробка нової конструкції сушарки з киплячим шаром з метою інтенсифікації процесу сушіння повареної солі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сушильне обладнання з киплячим шаром (псевдозрідженим шаром) є одними із перспективних в харчовій промисловості при сушінні продуктів. Дане обладнання має багато переваг, але також має недоліки, однак ці недоліки не є суттєвими. Отже, розробка нових конструкцій сушарок з киплячим шаром - один із перспективних напрямків інтенсифікації процесу сушіння. Driers fluidized bed (fluidized bed) is one of the most promising in food products during drying. This equipment has many advantages, but also disadvantages, but these disadvantages are not significant. Thus, the development of new designs of fluidized bed dryers - one of the most promising directions of intensification of the drying process.

Опис

Ключові слова

сушарки з киплячим шаром, поварена сіль, сушіння, fluidized bed dryer, table salt, drying, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Слинько, С. Розробка нової конструкції сушарки з киплячим шаром з метою інтенсифікації процесу сушіння повареної солі / С. Слинько, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 144–145.