Важливість окисно-відновного потенціалу у технології напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування композиції модифікованого шунгіту та мінералів у водоготуванні знижує ОВП до значень близьких в людському організмі, тому вказанийпоказник є одним з пріоритетних для визначання у виробництві напоїв. Application of modified shungite and mineral composition in water treatment reduces the ORP to values close to those in the human body, so specified the indicator is one of the priorities for determining beverage production.

Опис

Ключові слова

окисно-відновний потенціал, redox potential, напої, beverages, вода підготовлена, prepared water, мінерали, minerals, шунгіт, shungitе, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Важливість окисно-відновного потенціалу у технології напоїв / C. І. Олійник, Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко, А. М. Антонюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – C. 144.