Особливості перекладу українських і німецьких політичних реалій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду українських і німецьких політичних реалій та способам їхнього перекладу: транскрипції, транслітерації, калькам, в тому числі з додатковим поясненням, приблизному/описовому перекладу. The article deals with Ukrainian and German politician realies/ the unit of specific national lexicon and their ways of translation: transcription, transliteration, word-for-word translation with additional explication, transcription by descriptive explaining.

Опис

Ключові слова

двомовна комунікація, політичні реалії, переклад, транскрипція, кафедра іноземних мов професійного спрямування, bilinguale communication, politician realies, translation, transcription

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Особливості перекладу українських і німецьких політичних реалій / Г. А. Бойко // Мова і культура : науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17, Т. VII. – С. 505-508.

Зібрання