Питання якості та безпеки використання цукрозамінників у харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто тенденції збільшення використання в Україні замінників цукру, особливо синтетичної групи, що є прихованою загрозою для цукрової галузі і для споживачів. Висвітлено шкідливий вплив на здоров`я людини синтетичних цукрозамінників, що відносяться до самих небезпечних харчових добавок.
Considered trends in Ukraine of increasing the use of sugar substitutes, especially synthetic groups that is a hidden threat to the sugar industry and for consumers. Revealed adverse effects on human health of synthetic sweeteners, relating to the most dangerous food additives.

Опис

Ключові слова

якість, безпека, замінники цукру, цукор, харчові добавки, цукрова галузь, здоров`я людини, quality, safety, sugar substitutes, sugar, food additives, sugar industry, human health

Бібліографічний опис

Клименко, Л. С. Питання якості та безпеки використання цукрозамінників у харчовій промисловості / Л. С. Клименко // Питання якості та безпеки використання цукрозамінників у харчовій промисловості : Міжнар.науково-практ конф., 27-28 вересня 2010. : тези доповідей. - 2010. - Ч. ІІ. – C. 7.